Msg Vexillo

Postaw na jakość w zarządzaniu

Główne obszary działalności

„Podobnie jak przy nauce pływania, w nauce zarządzania nie wystarczy tylko przyswojenie teorii, konieczne są ćwiczenia, umiejętność myślenia i przewidywania, zdolność właściwej interpretacji zdarzeń i faktów. Po prostu kiedyś trzeba do tej wody wskoczyć.”Components

[Katarzyna Czaińska, Odkryć zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010]
Powrót do oferty
ikona - konsultacje

Konsultacje

Oferujemy konsultacje dotyczące:
 • systemów zarządzania,
 • przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania:
  • jakością - ISO 9001,
  • środowiskiem - ISO 14001,
  • BHP - ISO 45001,
  • energią - ISO 50001.
Powrót do oferty

ikona - wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania

Proponujemy następujący zakres prac przy wdrażaniu systemów zarządzania:
 • wstępny przegląd systemu, ustalenie procesów prowadzonych w firmie, powiązań między nimi i odpowiedzialności za ich funkcjonowanie,
 • identyfikacja wymagań prawnych związanych z zakresem systemu zarządzania, ocena spełniania wymagań,
 • współpraca przy analizie kontekstu organizacji, szacowaniu ryzyka i szans wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań biznesowych,
 • opracowanie szczegółowego planu wdrażania systemu zarządzania,
 • opracowanie dokumentacji systemowej zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi zleceniodawcy,
 • szkolenie pracowników z zakresu wymagań systemu zarządzania zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami,
 • opracowanie sposobu nadzorowania udokumentowanych informacji,
 • zaplanowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • współpracę przy przygotowaniu materiałów na przegląd systemu zarządzania, sporządzanie protokołu z ww. spotkania.
Powrót do oferty

foto - audyt energetyczny
ikona - wdrażanie systemów zarządzania

Audyty energetyczne

Wykonujemy audyty energetyczne:
 • budynków,
 • przedsiębiorstw,
 • procesów.
Powrót do oferty

ikona - nadzorowanie systemów zarządzania

Nadzorowanie systemów zarządzania

Oferujemy następujący zakres prac w ramach nadzorowania systemów zarządzania:
 • aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania,
 • planowanie i prowadzenie bieżących szkoleń pracowników z zakresu objętego systemem zarządzania,
 • testy sprawdzające wiedzę pracowników,
 • realizację audytów wewnętrznych,
 • współpracę przy przygotowaniu materiałów na przegląd systemu zarządzania, sporządzanie protokołu z ww. spotkania,
 • współpracę przy planowaniu i dokumentowaniu działań doskonalących,
 • bieżące konsultacje podejmowanych działań.
Powrót do oferty

foto - szkolenia
ikona - konsultacje

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu:
 • systemów zarządzania jakością,
 • systemów zarządzania środowiskowego,
 • systemów zarządzania energią,
 • systemów zarządzania BHP,
 • efektywnego wykorzystania energii,
 • wymagań prawnych z zakresu:
  • ochrony środowiska,
  • zarządzania energią,
  • zarządzania BHP.
Zapraszamy również na szkolenie e-learningowe:
Kurs energetyczny
Powrót do oferty

Publikacje mojego współautorstwa

ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w prostych słowach

ISO 45001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w prostych słowach

 • struktura normy ISO 45001:2018,
 • podejście procesowe,
 • kontekst – zrozumienie wpływu i oczekiwań,
 • kontekst - elementy wpływu prawa polskiego,
 • przywództwo a pracownicy, konsultacje i zaangażowanie,
 • kompetencje i świadomość.
ISO 14001:2015 Zmiany - wszystko co warto wiedzieć

ISO 14001:2015
Zmiany - wszystko co warto wiedzieć

 • prosty język wyjaśniający najważniejsze pojęcia,
 • nowe informacje - nie omawiane do tej pory w innych publikacjach,
 • doświadczeni autorzy - poradnik napisany przez auditorów i pełnomocników Quality Austria - Polska oraz naszych partnerów,
 • praktyczne podejście.
ISO 50001 System Zarządzania Energią

ISO 50001
System Zarządzania Energią

 • ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania energią,
 • odpowiedzialność kierownictwa i polityka energetyczna,
 • planowanie energetyczne,
 • przygotowanie systemowe,
 • działania w zakresie zarządzania energią,
 • monitorowanie i pomiary, przegląd zarządzania.

ISO 9001:2015
Rewizja normy w prostych słowach

 • poradnik dla pełnomocników, który w prosty sposób tłumaczy zawiłe kwestie nowej normy ISO 9001:2015?,
 • tak, to możliwe!

Kontakt

Msg Vexillo Systemy Zarządzania
Zadzwoń: 609 496 515
Napisz: biuro@msgvexillo.pl
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub tematy, którymi chcecie się podzielić, to proszę o wypełnienie formularza i wysłanie go.

Magdalena Gawarecka

Sylwetka zawodowa

wykształcenie:
Politechnika Śląska
Wydział Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Transportu i Zarządzania w Katowicach, Katedra Energetyki Procesowej

studia podyplomowe:
„Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”
Posiadane certyfikaty i uprawnienia:
 • certyfikat auditora wewnętrznego w przedsiębiorstwie,
 • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem,
 • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią,
 • certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego,
 • auditor systemów zarządzania BHP wg OHSAS,
 • uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Udział w szkoleniach:
 • szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
 • Interner Energieauditor nach EEffG,
 • szkolenie menadżerskie „Od znakomitej obsługi Klienta do zwiększonych zysków” prowadzone przez Harvard Business Reviev Polska,
 • kursy z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 9001 i ISO 14001 (prowadzone przez PCBC, ANFOR, BSI, QAP i TÜV NORD),
 • szkolenia doskonalące dla auditorów i trenerów,
 • kurs pedagogiczny.
Magdalena Gawarecka