Msg Vexillo

Postaw na jakość w zarządzaniu

Główne obszary działalności

„Podobnie jak przy nauce pływania, w nauce zarządzania nie wystarczy tylko przyswojenie teorii, konieczne są ćwiczenia, umiejętność myślenia i przewidywania, zdolność właściwej interpretacji zdarzeń i faktów. Po prostu kiedyś trzeba do tej wody wskoczyć.”Components

[Katarzyna Czaińska, Odkryć zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010]
Powrót do oferty
ikona - konsultacje

Konsultacje

Oferujemy konsultacje dotyczące:
 • systemów zarządzania,
 • przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania:
  • jakością - ISO 9001,
  • środowiskiem - ISO 14001,
  • BHP - ISO 45001,
  • energią - ISO 50001.
Powrót do oferty

ikona - wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania

Proponujemy następujący zakres prac przy wdrażaniu systemów zarządzania:
 • wstępny przegląd systemu, ustalenie procesów prowadzonych w firmie, powiązań między nimi i odpowiedzialności za ich funkcjonowanie,
 • identyfikacja wymagań prawnych związanych z zakresem systemu zarządzania, ocena spełniania wymagań,
 • współpraca przy analizie kontekstu organizacji, szacowaniu ryzyka i szans wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań biznesowych,
 • opracowanie szczegółowego planu wdrażania systemu zarządzania,
 • opracowanie dokumentacji systemowej zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi zleceniodawcy,
 • szkolenie pracowników z zakresu wymagań systemu zarządzania zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami,
 • opracowanie sposobu nadzorowania udokumentowanych informacji,
 • zaplanowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • współpracę przy przygotowaniu materiałów na przegląd systemu zarządzania, sporządzanie protokołu z ww. spotkania.
Powrót do oferty

foto - audyt energetyczny
ikona - wdrażanie systemów zarządzania

Audyty energetyczne

Wykonujemy audyty energetyczne:
 • budynków,
 • przedsiębiorstw,
 • procesów.
Powrót do oferty

ikona - nadzorowanie systemów zarządzania

Nadzorowanie systemów zarządzania

Oferujemy następujący zakres prac w ramach nadzorowania systemów zarządzania:
 • aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania,
 • planowanie i prowadzenie bieżących szkoleń pracowników z zakresu objętego systemem zarządzania,
 • testy sprawdzające wiedzę pracowników,
 • realizację audytów wewnętrznych,
 • współpracę przy przygotowaniu materiałów na przegląd systemu zarządzania, sporządzanie protokołu z ww. spotkania,
 • współpracę przy planowaniu i dokumentowaniu działań doskonalących,
 • bieżące konsultacje podejmowanych działań.
Powrót do oferty

foto - szkolenia

Jeśli chcecie Państwo uzyskać wstępną wycenę na szkolenia, to prosimy o wypełnienie formularza zapytania

ikona - konsultacje

Szkolenia

System Zarządzania Jakością:

Wymagania PN-EN ISO 9001. Przygotowanie do wdrażania:

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na zarządzanie firmą.

Działania czy procesy? Jak interpretować poszczególne obszary funkcjonowania firmy.

Korzyści z systemowego podejścia do zarządzania.

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:

 • podstawowe definicje,
 • dokumentowanie procesów, działań, wyników,
 • rola kierownictwa w systemie zarządzania jakością,
 • zapewnienie zasobów i zarządzania zasobami,
 • planowanie działań w oparciu i zidentyfikowane ryzyka i szanse,
 • realizacja wyrobu/usługi,
 • pomiary, analiza, doskonalenie.

Powiązanie z innymi wymaganiami związanymi z zarzadzaniem firmą.

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością:

Wymagania normy PN-EN ISO 19011:

 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • zarządzanie programem auditów,
 • zasady realizacji auditów,
 • kompetencje auditorów.

Auditowanie w odniesieniu do PN-EN ISO 9001:

 • dowody na spełnienie wymagań,
 • dowody potwierdzające niezgodność.

Dokumentowanie auditów.

Rozwiązywanie problemów w oparciu o praktyczne przykłady - case study.

System Zarządzania Środowiskowego:

Wymagania PN-EN ISO 14001. Przygotowanie do wdrażania:

Perspektywa cyklu życia - odniesienie do wyrobów i usług.

Działania związane z wpływem na środowisko.

Wymagania prawne i inne związane z wpływem na środowisko - zasady nadzorowania.

Wymagania PN-EN ISO 14001:

 • podstawowe definicje,
 • dokumentowanie procesów, działań, wyników,
 • rola kierownictwa w systemie zarządzania środowiskowego,
 • zapewnienie zasobów i zarządzania zasobami,
 • ryzyka i szanse związane z aspektami środowiskowymi,
 • planowanie działań z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia,
 • pomiary, analiza, doskonalenie.

Powiązanie z innymi wymaganiami związanymi z zarzadzaniem firmą.

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego:

Wymagania normy PN-EN ISO 19011:

 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • zarządzanie programem auditów,
 • zasady realizacji auditów,
 • kompetencje auditorów.

Auditowanie w odniesieniu do PN-EN ISO 14001:

 • dowody na spełnienie wymagań,
 • dowody potwierdzające niezgodność.

Dokumentowanie auditów.

Rozwiązywanie problemów w oparciu o praktyczne przykłady - case study.

System zarządzania BHP:

Wymagania PN ISO 45001. Przygotowanie do wdrażania:

Systemowe podejście do bezpieczeństwa pracowników.

Ryzyka i szanse związane z bezpieczeństwem pracowników - perspektywa pracownika i zarządzającego procesem.

Podstawowe definicje związane zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników.

Wymagania PN ISO 45001:

 • dokumentowanie procesów, działań, wyników,
 • rola kierownictwa w systemie zarządzania BHP,
 • zapewnienie zasobów i zarządzania zasobami,
 • planowanie działań z uwzględnieniem wymagań BHP,
 • pomiary, analiza, doskonalenie.

Powiązanie z innymi wymaganiami związanymi z zarzadzaniem firmą.

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP:

Wymagania normy PN-EN ISO 19011:

 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • zarządzanie programem auditów,
 • zasady realizacji auditów,
 • kompetencje auditorów.

Auditowanie w odniesieniu do PN ISO 45001:

 • dowody na spełnienie wymagań,
 • dowody potwierdzające niezgodność.

Dokumentowanie auditów.

Rozwiązywanie problemów w oparciu o praktyczne przykłady - case study.

System zarządzania energią:

Wymagania PN-EN ISO 50001. Przygotowanie do wdrażania:

Podstawowe regulacje związane z korzystaniem z energii.

Ryzyka i szanse odniesione do efektywności energetycznej.

Podstawowe definicje związane z zarządzaniem energią.

Wymagania PN-EN ISO 50001:

 • dokumentowanie procesów, działań, wyników,
 • rola kierownictwa w systemie zarządzania energią,
 • zapewnienie zasobów i zarządzania zasobami,
 • planowanie działań z uwzględnieniem ich wpływu na efektywność energetyczną,
 • pomiary, analiza, doskonalenie.

Powiązanie z innymi wymaganiami związanymi z zarzadzaniem firmą.

Efektywne wykorzystanie energii:

Audyt energetyczny: planowanie, zlecanie, współpraca z audytorem:

Podstawowe zagadnienia z zakresu korzystania z energii.

Wymagania prawne związane z realizacją audytów energetycznych.

Normy serii PN-EN 16247. Wykorzystanie wymagań do zaplanowania audytu energetycznego.

Efektywna współpraca z audytorem energetycznym.

Wykorzystanie wyników z audytu energetycznego.

Efektywność energetyczna w zarządzaniu firmą:

Najbardziej energochłonne obszary działania firmy.

Powiązanie planowania produkcji/ usług z efektywnością energetyczną.

Planowanie inwestycji z uwzględnieniem zmian efektowności energetycznej.

Możliwości uzyskania zwrotu kosztów inwestycji – białe certyfikaty.

Planowanie i obliczanie wskaźników energetycznych. Wykorzystanie wymagań normy ISO 50006.

Zapraszamy również na szkolenie e-learningowe:
Kurs energetyczny
Powrót do oferty

Publikacje mojego współautorstwa

ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w prostych słowach

ISO 45001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w prostych słowach

 • struktura normy ISO 45001:2018,
 • podejście procesowe,
 • kontekst – zrozumienie wpływu i oczekiwań,
 • kontekst - elementy wpływu prawa polskiego,
 • przywództwo a pracownicy, konsultacje i zaangażowanie,
 • kompetencje i świadomość.
ISO 14001:2015 Zmiany - wszystko co warto wiedzieć

ISO 14001:2015
Zmiany - wszystko co warto wiedzieć

 • prosty język wyjaśniający najważniejsze pojęcia,
 • nowe informacje - nie omawiane do tej pory w innych publikacjach,
 • doświadczeni autorzy - poradnik napisany przez auditorów i pełnomocników Quality Austria - Polska oraz naszych partnerów,
 • praktyczne podejście.
ISO 50001 System Zarządzania Energią

ISO 50001
System Zarządzania Energią

 • ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania energią,
 • odpowiedzialność kierownictwa i polityka energetyczna,
 • planowanie energetyczne,
 • przygotowanie systemowe,
 • działania w zakresie zarządzania energią,
 • monitorowanie i pomiary, przegląd zarządzania.

ISO 9001:2015
Rewizja normy w prostych słowach

 • poradnik dla pełnomocników, który w prosty sposób tłumaczy zawiłe kwestie nowej normy ISO 9001:2015?,
 • tak, to możliwe!

Kontakt

Msg Vexillo Systemy Zarządzania
Zadzwoń: 609 496 515
Napisz: biuro@msgvexillo.pl
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub tematy, którymi chcecie się podzielić, to proszę o wypełnienie formularza i wysłanie go.

Magdalena Gawarecka

Sylwetka zawodowa

wykształcenie:
Politechnika Śląska
Wydział Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Transportu i Zarządzania w Katowicach, Katedra Energetyki Procesowej

studia podyplomowe:
„Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”
Posiadane certyfikaty i uprawnienia:
 • certyfikat auditora wewnętrznego w przedsiębiorstwie,
 • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem,
 • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią,
 • certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego,
 • auditor systemów zarządzania BHP wg OHSAS,
 • uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Udział w szkoleniach:
 • szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
 • Interner Energieauditor nach EEffG,
 • szkolenie menadżerskie „Od znakomitej obsługi Klienta do zwiększonych zysków” prowadzone przez Harvard Business Reviev Polska,
 • kursy z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 9001 i ISO 14001 (prowadzone przez PCBC, ANFOR, BSI, QAP i TÜV NORD),
 • szkolenia doskonalące dla auditorów i trenerów,
 • kurs pedagogiczny.
Magdalena Gawarecka